Medewerkers

Wyle Hennie Aucamp
Emeritus professor, Universiteit van Stellenbosch

J.J.P. Beneke
Emeritus professor, Univer­siteit van Johannesburg

Ina Biermann
Universiteit van British Columbia

A.N.G. Blumer
Universiteit van Stellenbosch

Wyle Elize Botha
Emeritus professor, Universiteit van Suid-Afrika

Lande Botha
Noordwes-Universiteit

Wyle André P. Brink
Emeritus professor, Universiteit van Kaapstad

Annamaria Carusi
Universiteit van Kopenhagen

Janet Carter
Universiteit van die Witwatersrand

Wyle T.T. Cloete
Buitengewone professor, Noordwes-Universiteit

Ampie Coetzee
Emeritus professor, Universiteit van Wes-Kaapland

Neil Cochrane
Universiteit van Suid-Afrika

Annette L. Combrink
Emeritus professor, Noordwes-Universiteit

P.J. Conradie
Emeritus professor, Universiteit van Stellenbosch

Wyle Johan Degenaar
Emeritus professor, Universiteit van Stellenbosch

Wyle F.E. Deist
Universiteit van Stellenbosch

Marianne de Jong
Emeritus, Universiteit van Suid-Afrika

A.M. de Lange
Noordwes-Universiteit

P. d’ Onofrio
Voorheen Universiteit van Suid-Afrika

I.G. Drennan
Universiteit van die Vrystaat

Hans du Plessis
Emeritus professor, Noordwes-Universiteit

Marietjie du Plessis
Ph.D.

Heilna du Plooy
Emeritus professor, Noordwes-Universiteit

Eugenie R. Freed
Universiteit van die Witwatersrand

Adri Gerber
D. Litt.

Wyle Tom Gouws
Voorheen Noordwes-Universiteit

Ina Gräbe
Emeritus professor, Universiteit van Suid-Afrika

F. Grenz
Voorheen Universiteit van Suid-Afrika

Wyle A.P. Grové
Emeritus professor, Universiteit van Pretoria

Wyle P. Haffter
Emeritus professor, Universiteit van Suid-Afrika

Joan Hambidge
Universiteit van Kaapstad

W.J. Henderson
Emeritus professor, Universiteit van Johannesburg

D.J. Hugo
Voorheen Universiteit van die Vrystaat

Thys Human
Noordwes-Universiteit

P.W. Hurst
Universiteit van die Witwatersrand

Wyle J.H. Johl
Universiteit van Johannesburg

Ronél Johl
Universiteit van Johannesburg

Marisa Keuris (nee Mouton)
Emeritus professor, Universiteit van Suid-Afrika

W. Koppe
Universiteit van Stellenbosch

R. Kussler
Universiteit van Stellenbosch

Anna-Marie le Roux, Windhoek
D.Litt.

L.A. de V. Leal
Voorheen Universiteit van die Wit­watersrand)

Wilhelm Liebenberg
D.Litt.

Wyle Charles Malan
Voorheen Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing

Regina Malan
Universiteit van Johannesburg

Anna E. Masselli
Emeritus, Universiteit van die Wit­watersrand

E. Meiring
Emeritus professor, Universiteit van Stellenbosch

B. Merry
Voorheen Universiteit van die Wit­watersrand

A. Morgan
Voorheen Rhodes Universiteit

Johann Mouton
Universiteit van Stellenbosch

M. Müller
Ph.D.

Jessica Murray
Universiteit van Suid-Afrika

Reingard Nethersole
Emeritus professor, Universiteit Pretoria

H. Ohlhoff
Universiteit Pretoria

Andries Walter Oliphant
Emeritus professor, Universiteit van Suid-Afrika

Fanie Olivier
Emeritus, Adam Mickiewicz Universiteit

J. Opland
Voorheen Rhodes Universiteit

E. Pereira
Universiteit van Suid-Afrika

H.J. Pieterse
Universiteit van die Vrystaat

Réna Pretorius
Emeritus professor, Universiteit Pretoria

P.H. Roodt
Universiteit Pretoria

Henriette Roos
Emeritus professor, Universiteit van Suid-Afrika

Mabel A. Rossouw
Universiteit van die Vrystaat

Wyle M.G. Scholtz
Universiteit van Durban-Westville

Wyle H.J. Schutte
Emeritus professor, Universiteit van Suid-Afrika

Wyle M.C.A. Seyffert
Emeritus professor, Noordwes-Universiteit

Carien Smith
Ph.D-student

Matilda S. Smith
Vista Universiteit, Bloemfontein

Wyle H. Snyman
Emeritus professor, Universiteit van Kaapstad

Lina Spies
Emeritus professor, Universiteit van Stellenbosch

Rilette Swanepoel
Noordwes-Universiteit

Gerda Taljaard-Gilson
Universiteit van Suid-Afrika

Joanette van der Merwe
Ph.D.

Dorothea van Zyl
Emeritus professor, Universiteit van Stellenbosch

W. van Zyl
Emeritus professor, Universiteit van Wes-Kaapland

L.S. Venter
Emeritus professor, Universiteit van die Vrystaat

Hein Viljoen
Buitengewone professor, Noordwes-Universiteit

Wyle N.W. Visser
Universiteit Kaapstad

Wyle D.H. Steenberg
Emeritus professor, Noordwes-Universiteit

Wyle Elsabe Steenberg
Emeritus professor, Noordwes-Universiteit

J.D. Stemmet
Universiteit van Stellenbosch

W.S. Vorster
Universiteit van Suid-Afrika

Wyle D.M. Wybenga
Emeritus professor, Vista Universiteit, Sebokeng

Wyle Gretel Wybenga
Noordwes-Universiteit

L. Strydom
Voorheen Universiteit van die Vrystaat

Hilda M.B. Thomas
Universiteit van Port Elizabeth

H.P. van Coller
Buitengewone professor, Universiteit van die Vrystaat

Betsie van der Elst
Voorheen Noordwes-Universiteit

J. van der Elst
Emeritus professor, Noordwes-Universiteit

Wyle F.I.J. van Rensburg
Buitengewone professor, Universiteit van Johannesburg

Helize van Vuuren
Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit