Aanhaling en verwysing

Om Literêre terme en teorieë aan te haal of daarna te verwys, gebruik die standaardvorm:

Outeur. Datum. Titel van lemma. Cloete, T.T. & H. Viljoen. reds. Literêre terme en teorieë. URL. Datum geraadpleeg.

H.P. van Coller se lemma “Literatuurgeskiedenis” word bv. aangehaal as:

Van Coller, H.P. 2020. Literatuurgeskiedenis. Cloete, T.T. & H. Viljoen. reds. Literêre terme en teorieë. https://www.litterm.co.za/index.php/l/1589-literatuurgeskiedenis. Datum geraadpleeg…

Die volgende inligting mag ook nuttig wees:

* Titel: Literêre terme en teorieë
* Hoofredakteurs: T.T. Cloete en Hein Viljoen
* World Wide Web URL: https://www.litterm.co.za/  of  https://www.literaryterminology.com