Zangspel

 Een toneelspel, opgeluisterd door muziek en zang, dat als voorloper van opera kan gelden. Het zangspel had nog niet de strikte genrevoorschriften van de opera, zodat het nog alle toneelvormen kon doorkruisen. Zo konden herdersspelen, drama’s, pantomimes (sien pantomime)   en divertissementen als zangspel worden opgevoerd. De aanduiding ‘zangspel’ hangt dan vooral af van het voorkomen van lieflijke en melodieuze coupletten (sien couplet) .