P.E.N.-club

(P.E.N.= afkorting voor poets, playwrights, essayists, editors, novelists; het alludeert tevens op het Eng. pen = schrijfpen). Internationale vereniging van schrijvers, in 1921 gesticht door de Engelse schrijfster C.A. Dawson-Scott. De vereniging komt op voor de mondialisering van literatuur en tegen elke vorm van censuur of rassendiscriminatie. Ze telt meer dan 70 centra over heel de wereld (ruim 8000 leden), die alle het zgn. P.E.N.-charter hebben onderschreven. Elk jaar worden congressen georganiseerd. Sinds 1971, toen onder het voorzitterschap van H. Böll, gaat de aandacht van de vereniging vooral naar hulp aan auteurs die vanwege hun politieke overtuiging vervolgd worden. Bekende voorzitters van de P.E.N.-club waren J. Galsworthy, J. Romains, M. Maeterlinck, B. Croce, A. Moravia en A. Miller.