L’art pour l’art

(Fr. kunst om de kunst). ‘L’art pour l’art et sans but; tout but dénature l’art’ (B. Constant): uitspraak typerend voor de esthetische theorie die stelt dat de kunst geen ander doel dan zichzelf mag nastreven en niet mag worden beoordeeld met morele, politieke of didactische criteria. De term werd voor het eerst gebruikt door V. Cousin in zijn Du vrai, du beau et du bien (1818). De oorsprong van het begrip ligt in de Duitse romantiek, maar de doorbraak tot literaire stroming is te situeren in Frankrijk omstreeks 1850 met schrijvers als Th. Gautier, G. Flaubert en Ch. Baudelaire. In Engeland wordt een verwante stroming (art for art’s sake) rond 1880-1890 (met o.m. O. Wilde) gewoonlijk ‘the aesthetic movement’ genoemd. Ook de Nederlandse literatuur onderging de invloed van de Franse ‘l’art pour l’art’-opvatting, met name de Tachtigers en de Van-Nu-en-Straksers (sien Van Nu en Straks).  

Literatuur: A. Cassagne, La théorie de l’art pour l’art en France chez les derniers romantiques et les premiers réalistes, 1997 (1906). G.H. Bell-Villada, Art for Art’s Sake and Literary Life, 1996.