Haagspelen

Niet-officiële toneelwedstrijden die in de zestiende eeuw naast de prestigieuze en kostelijke landjuwelen (sien landjuweel ) plaatsvonden. Ze hadden meestal een beperkte regionale spreiding en ook ‘onvrije’ of niet-geconfirmeerde rederijkerskamers konden eraan deelnemen, naast de officiële Kamers van Rhetorike. Haagspelen schijnen een typisch Brabantse aangelegenheid te zijn geweest. Zo werden er georganiseerd in Vilvoorde in 1560 en in Brussel in 1564. Het woord ‘haag’ in de betekenis ‘niet toegelaten’ vinden we ook terug in ‘hagenpreken’: protestants geïnspireerde of opruiende sermoenen die in het open veld werden gehouden.
Literatuur: G.J. Steenbergen, Het landjuweel van de rederijkers, 1950.