e-book

(Eng. electronic book). Een e-book is een digitale, elektronische versie van een boek. De literaire tekst wordt op cd-rom of via een website ter beschikking gesteld en de lezer kan de tekst, vaak mits betaling, downloaden en op zijn computerscherm of via een speciaal boekvormachtig elektronisch apparaat lezen. De term wordt ook gebruikt om een gespecialiseerd apparaat te beschrijven waarmee men e-books kan lezen, de e-booklezer. Er bestaat geen standaard formaat voor de opslag van elektronische boeken. Wel zijn er tientallen bestandsformaten voor deze werken, die vaak hun eigen leessoftware hebben. De technische en juridische aspecten van het digitale boek worden behartigd door het International Digital Publishing Forum (www.IDPF.com).
Literatuur: www.ebook.nl www.netlibrary.com. E. Vanhoutte, ‘Elektronisch publiceren: het eBook, een bibliotheekje in je handpalm’ in Leesidee, 2000, pp. 100-101.